АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Коротка характеристика закладу

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 42 м. Києва має багатолітню історію. Роком заснування школи вважається 1909, добудова до основного приміщення за адресою: вул. Хорольська, 19 здійснена у 1974 році.

Заклад діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2013 року № 70 та Довідки АБ № 691789 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 11.03.2013 року.

Атестація школи проведена у березні 2016 року (наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.04.2016 № 173 «Про результати державної атестації середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 42 м. Києва»).

Мова навчання – українська. Навчально-виховний процес здійснюється в одну зміну за п’ятиденним робочим тижнем.

Основною характеристикою діяльності школи є забезпечення якості освіти, що відповідає державним стандартам та творчому потенціалу учнів.

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, інших державних документів педагогічний колектив у 2015 – 2016 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, системності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

ІІ. Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

Усі діти шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням. У закладі виконується Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ведуться списки дітей 6 – 18-річного віку та подається щорічна звітність.

Мікрорайон обслуговування середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 42 м. Києва середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 42 м. Києва
Вулиця Будинки
Празька 18, 18-А, 20, 22, 22-А, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Сосницька 10, 19, 21
Хорольська 1,1-А, 3, 5, 7, 8/4, 10, 28
Двінська 1, 1-А, 3\5, 4, 13/6, 14, 19
Астраханська 3, 5, 25
Алма-Атинська 2, 4, 4-А, 7, 7-А, 9, приватні будинки
Новаторів 2-А, 4, 9, 22-А, 22-Б, 22-В, приватні будинки
Харківське шосе 17, 17-А
Станюковича приватні будинки
Трактористів приватні будинки
Профспілкова приватні будинки
Калачевська 9, приватні будинки
Червонокутська приватні будинки
Васнєцова приватні будинки
Щепкіна приватні будинки
Лохвицька приватні будинки
Кармелюка 23, приватні будинки
Провулок Кармелюка приватні будинки
Провулок Хорольський 15/11
Провулок Бишевський 9
Провулок Новаторів приватні будинки

Зарахування учнів на навчання до закладу проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №778.

У навчальному закладі наявні усі документи, необхідні для зарахування учнів на навчання:

- заяви батьків;

- копії свідоцтв про народження;

- медичні документи встановленого зразка;

- особові справи.

Конкурсні випробування при вступі до школи (в тому числі до початкової) не проводяться.

При комплектуванні класів дотримано санітарно-гігієнічних норм та вимог законодавства про загальну середню освіту.

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 42 укомплектована педагогічними кадрами на 100%, щоправда існує вакансія фізики (4 години), але організована фахова заміна Мізик Н.П. Освіта та спеціальність педпрацівників відповідають займаним посадам.

У поточному навчальному році у 22 класах навчалося 591 учнів. У 1 – 4 класах – 265 учнів (9 класів), у 5 – 9 класах – 268 учнів (11 класів), у 10 – 11 класах – 58 учні (2 класи). Середня наповнюваність – 26,8 учнів. Протягом навчального року із закладу вибуло 103 учні.Аналізуючи перехід учнів до інших закладів необхідно відзначити, що основними причинами вибуття із закладу стали переїзд до інших міст або сіл України, вступ до спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій тощо. Прибуло – 31 учень. На кінець навчального року у закладі навчалося 562 учні.

У випускних 9-х класах навчається 64 учні. У випускному 11-ому класі навчалося 27 учнів.

Робочий навчальний план відповідає заявленому статусу навчального закладу, оформлений та затверджений згідно з чинним законодавством.

Середнє навчальне навантаження на одного учня не перевищує встановленого гранично допустимого навантаження. Розклад уроків погоджено Деснянським міжрайонним управлінням Дарницького, Деснянського, Дніпровського районів м. Києва.

За вибором учнів та батьків, відповідно до листа державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» при Міністерстві освіти і науки України від 05.03.2014 № 14.1/10-613 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», навчання у 1-А, 2-А та 3-А класах здійснювалось з елементами науково-педагогічного проекту «Росток» (з елементами проекту вивчався предмет «Математика»). У 5 класах запроваджено вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ» відповідно до наказу Головного управління освіти і науки м. Києва від 12.04.2005 № 119 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ».

Усі навчальні програми, що використовуються у навчально-виховному процесі, мають гриф Міністерства освіти і науки України. Підручниками та навчальними посібниками учні закладу забезпечені на 98%. Є в наявності усі необхідні книги для ведення ділової документації.

Структура 2016 – 2017 навчального року у закладі відповідала тривалості, рекомендованій Міністерством освіти і науки України.

Учні навчаються за п’ятиденним робочим тижнем.

Усі вчителі забезпечені критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів по предметах. Згідно з рішенням педради закладу навчальні досягнення не оцінюються: учнів 1 класів, у І семестрі учнів 2-их класів, протягом вересня – жовтня у 5-их класах.

Навчальні досягнення учнів обліковуються у класних журналах та особових справах учнів.

Навчально-методична робота

У школі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми. Наші учні є учасниками районних олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН «Дослідник» тощо.

У 2016 – 2017 навчальному році призерами шкільних олімпіад стало 107 учнів. Переможцями ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади стала:

прізвище та ім’я учня клас місце предмет учитель
1 Пецурківська Марія 9-Б ІІ інформаційні технології (комп’ютерна графіка) Шевченко І.М.

Переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади стали:

прізвище та ім’я учня клас місце предмет учитель
1 Онушко Дар’я 9-Б ІІІ біологія Полюх В.М.
2 Онушко Дар’я 9-Б ІІІ зарубіжна література Моргун Н.П.
3 Пецурківська Марія 9-Б І інформаційні технології (комп’ютерна графіка) Шевченко І.М.
4 Введенська Алісія 9-Б ІІІ інформаційні технології (комп’ютерна графіка) Шевченко І.М.
5 Заїка Леон 7-Б ІІІ інформаційні технології (комп’ютерна графіка) Шевченко І.М.
6 Кобиліна Влада 8-А ІІ образотворче мистецтво Антоненко Т.В.
7 Пецурківська Марія 9-Б ІІІ образотворче мистецтво Антоненко Т.В.

У закладі працює бібліотека. Поповнення бібліотечних фондів здійснюється щорічно в основному за рахунок надходження підручників через централізоване забезпечення від Міністерства освіти і науки України, а також за рахунок надходжень методичних та навчальних посібників від районного науково-методичного центру. Учні на 98% забезпечені підручниками. Кількість читачів у бібліотеці становить 538 учнів та 58 працівників школи (педагогів та обслуговуючого персоналу).

Інформаційне забезпечення навчального процесу

Бібліотечний фонд підручників (всього) З них в оперативному користуванні Підлягають списанню (термін користування більше 5 років) % забезпечення за кошти бібліотечного фонду Кількість підручників, придбаних за батьківські кошти Забезпечення за рахунок батьківських коштів (у відсотках) Загальна забезпеченість (у відсотках)
18712 10860 - 98% - - 98%

Стан фондів наукової, художньої, методичної, довідкової літератури, підручників, посібників і дидактичних матеріалів з усіх дисциплін, які вивчаються в школі

Загальний фонд бібліотеки Усього: 36431
Художньої літератури 17719
Підручників 18712

Робота з молодими спеціалістами закладу

ВНЗ, який закінчили Кількість спеціалістів Форма роботи
Український державний педагогічний університет імені Бориса Грінченка Підгорець Аліна Вікторівна, Лобирева Анастасія Олексіївна, учителі початкових класів - наставництво, методична допомога; - заняття у школі молодого вчителя; - участь у засіданнях методичної комісії та педагогічної ради

ІІІ. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Виховна робота в школі спрямована на виконання завдань:

• формування в учнів загальнолюдських цінностей, спрямованих на виховання рис патріота України, розвиток громадянської активності;

• виховання поваги до національної символіки та Конституції України;

• створення умов для всебічного розвитку дитини як особистості, розкриття та вдосконалення її таланту, розумових і фізичних здібностей, інтелектуального та культурного потенціалу, формування здорового способу життя.

У 2016 – 2017 н.р. виховна робота здійснювалась за традиційними напрямками:

- національно-патріотичний;

- морально-етичний;

- правовий;

- художньо-естетичний;

- формування здорового способу життя;

- розвиток учнівського самоврядування;

- соціальний захист;

- профорієнтаційна робота;

- робота з батьківською громадськістю.

Основними формами виховання були класні години, бесіди, круглі столи, анкетування, вікторини, турніри, брейн-ринги, уроки мужності, екскурсії, акції, трудові десанти, конкурси, фестивалі, а також індивідуальна робота з кожним учнем та батьками.

Шкільна програма виховання учнів реалізується шляхом:

• навчально-виховного процесу

• позаурочної та позакласної діяльності

• позашкільної освіти

• роботи органів учнівського самоврядування

• взаємодії з батьками, громадськими організаціями

Значна увага у нашому закладі приділяється учнівському самоврядуванню. Головою учнівського самоврядування у 2016 – 2017 навчальному році була Красношапка Єлизавета.

Виховна робота була спрямована на формування самостійності учнів, на всебічний розвиток особистості, виховання загальнолюдської моралі, громадської і соціальної свідомості та відповідальності розвиток творчих здібностей, розкриття талантів, а також попередження правопорушень і злочинності, збереження здоров’я учнів.

Виховна робота педагогічного колективу школи підпорядкована темі: «Виховання громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої особистості, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ».

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в 2016 – 2017 навчальному році працював увесь педагогічний колектив.

Планування та практичну реалізацію завдань виховної роботи проведено відповідно до нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми національно-патріотичного виховання молоді, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національної програми правової освіти населення, Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» тощо та спрямовано на формування в учнів загальнолюдських, національних, духовних цінностей за умови особистісно зорієнтованої виховної системи, забезпечення різнобічного розвитку особистості; формування патріотичних почуттів; утвердження національної гідності; виховання та розвитку потреб здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів; поєднання індивідуального та колективного виховання; забезпечення системи правової освіти.

Протягом року питання виховної роботи заслуховували на нарадах при директорі: «Стан відвідування учнями школи» (щомісяця), «Про стан роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги» (двічі на рік – грудень 2015, березень 2016), «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою» (січень 2016), «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах» (лютий 2016), «Стан профілактичної роботи з дітьми» (квітень 2016), «Про роботу з батьками» (квітень 2016), «Аналіз стану роботи з дітьми пільгових категорій» (травень 2016) тощо. Виховна робота аналізувалась та будувалась згідно з такими наказами: «Про створення Ради профілактики правопорушень та злочинів», «Про призначення відповідальних за облік дітей шкільного віку», «Про закріплення наставників за дітьми, які перебувають на обліку», «Про проведення місячника правових знань», «Про проведення місячника «За здоровий спосіб життя», «Про вдосконалення роботи національно-патріотичного виховання учнівської молоді», «Підсумки проведення місячника правових знань», «Про підсумки проведення місячника «За здоровий спосіб життя», «Про підсумки роботи гуртків у І семестрі», «Про організацію дозвілля учнів під час зимових канікул», «Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р.», «Про затвердження заходів з питань профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму серед учнівської молоді», «Про заходи щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми», «Про підсумки проведення новорічних та різдвяних свят», «Про організацію контролю за відвідуванням навчальних занять», «Про підсумки гурткової роботи», «Про підсумки робот из профілактики правопорушень, злочинів та бездіяльності серед учнів учнівської молоді у 2015-2016 н.р.», «Про підсумки виховної роботи у 2015-2016 н.р.».

Також чітко сплановано роботу методичної комісії класних керівників, систематично проводились її засідання, на яких розглядались питання та проблеми:

Ø створення умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку;

Ø підтримка та зміцнення шкільних традицій, які сприяють зміцненню загальношкільного колективу;

Ø удосконалення методичної майстерності класного керівника, який може компетентно і з повною віддачею здійснювати виховну діяльність та ефективно вирішувати питання виховання школярів;

Ø збереження здоров’я учнів, повноцінний фізичний і психологічний розвиток, навчання основам здорового способу життя, формування здоров’язберігаючого середовища.

Талант – як зірка, народжується, щоб осяяти Всесвіт… І наша школа сяє – свідченням цьому є такі результати:

- Северин Анастасія (5-Б клас) – диплом ІV районного фестивалю декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» (номінація – «Приз глядацьких симпатій»);

- Пецурківська Марія – диплом за ІІІ місце ІV районного фестивалю декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» (номінація – «Зимова казка»); переможець районної природоохоронної акції «Збережімо лісову красуню» (у номінації «Кращий новорічний малюнок»); переможець районного місячника «За здоровий спосіб життя» (у номінації «За оригінальність виконаних робіт»);

- Гурток «Юні друзі природи» – переможець районної природоохоронної акції «Збережімо лісову красуню» (у номінації «Краща новорічна ялинка»); Диплом за креатив і творчість у міському конкурсі дитячої та юнацької творчості «Новорічна ялинка» в рамках природоохоронної акції «Збережімо ялинку»;

- районного екологічного конкурсу «Первоцвіти під охороною» та ІІ місце у міському конкурсі «Первоцвіти під охороною» (номінація – Кращий плакат-заклик);

- Пецурківська Марія – переможець районної природоохоронної акції «Допоможемо птахам узимку» (у номінації кращий малюнок «Життя пернатих узимку»);

- Гурток «Юні друзі природи» – переможець районного екологічного конкурсу «Допоможемо птахам узимку» (номінація – кращий плакат-фотозвіт «Я ладнаю годівничку для горобчика й синички»);

- Костюченко Єгор – ІІІ місце у районному фестивалі декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» (номінація – «Дарунок від щирого серця»);

- Меркулова Злата – диплом учасника ІІІ конкурсу солістів-вокалістів Дніпровського району м. Києва «Солофест – 2015» (номінація – приз глядацьких симпатій, відкриття року);

- Король Анастасія, Крамар Олександр, Онищенко Анна – дипломи за активну участь та допомогу в організації Всеукраїнського «Фестивалю писанок 2015»;

- Гурток образотворчого мистецтва – переможець регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», приуроченого до дня захисту дітей (номінація – «Середня група. Колективна робота»);

- Пецурківська Марія – переможець районного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє» (номінація – малюнок), диплом ІІ ступеню в номінації МАЛЮНОК міського конкурсу «Обери чисте майбутнє»;

- Тритеніченко Вікторія – переможець районного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє» (номінація – літературний твір).

Соціальне здоров’я дітей та молоді значною мірою залежить від того, як вони проводять вільний від навчання час. Для забезпечення змістовного довкілля та зайнятості неповнолітніх в школі проводяться заняття гуртків та спортивних секцій.

Класні керівники 1 – 11 класів здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, проводять роботу щодо залучення учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

Практичним психологом школи Бондар І.П. та соціальним педагогом Бобиль В.В. проводиться діагностична робота з учнями, схильними до правопорушень, індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків за питаннями.

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-8 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, контроль відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються, а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються на бесіди до адміністрації школи.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками. Школа надає консультації батькам з питань виховання, навчання, профілактики правопорушень.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних стосунків. У вересні, жовтні та січні класними керівниками були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід дітей та сімей.

Питання роботи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі, засіданнях методичної комісії класних керівників.

Адміністрацією школи постійно здійснюється контроль за проведенням заходів з попередження дорожньо-транспортного травматизму: виховних годин «Ми пішоходи»; виступів агітбригад; перегляду театралізованих уроків, вистав; конкурсів малюнків, плакатів; батьківських зборів.

Значна увага приділяється естетичному вихованню учнів. Протягом року учні школи співпрацювали з театрами, музеями, здійснювали екскурсійні подорожі містами України тощо.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце посідає діяльність шкільного учнівського самоврядування. За кожним центром та комісією були закріплені педагоги-консультанти, які відповідали за надання методичної допомоги органам учнівського самоврядування, учням-лідерам у розв’язанні проблем організації цікавих справ, акцій, навчання учнівського активу.

Протягом року проводились тематичні та робочі лінійки, спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень, а також присвячувалися визначним подіям в житті суспільства.

З метою пропаганди шкільної форми, формування особистої культури школярів, естетичного виховання учнів проводилися рейди «Урок», «Шкільна форма», «Перерва».

Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійних акцій, мета яких – надання допомоги дітям, які опинилися у скрутному становищі. Школа брала участь у благодійних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та акції «Серце до серця». Лідерами шкільного самоврядування була організована акція до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині іграшку», акції на підтримку осіб – інвалідів з розумовою відсталістю: «Великодній кошик», «Дари осені». Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2016 – 2017 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2017 – 2018 навчальному році:

1. Зміна співпраці старшої школи з початковою та дошкільними закладами.

2. Оновлення тематики та форм проведення масових виховних заходів.

3. Залучення вчителів-предметників та батьківської громади до участі загальношкільних виховних заходах.

4. Впровадження різноманітних проектів в життя школи.

Отже, в цілому виховна робота в школі носить плановий, систематичний характер. Класні керівники, вчителі-предметники працюють над тим, щоб зробити шкільне життя більш цікавим, різноманітним, використовуючи сучасні методики.

Упродовж 2016 – 2017 навчального року функціонувала і психолого-соціальна служба. У закладі працює психолог Бондар Ірина Петрівна, соціальний педагог Бобиль Вікторія Володимирівна, обидві на 0,75 ставки.

Свою роботу вони здійснювали, виходячи з головних завдань педагогічного колективу, а саме:

- надання конкретної допомоги педагогічному колективу щодо створення здорового психологічного клімату;

- сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей, їх успішній соціалізації на кожному віковому етапі;

- удосконалення роботи з корекції і розвитку учнів відповідно віку;

- продовження профілактичної роботи з дітьми, які мають відхилення в поведінці;

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення.

Психолого-педагогічні завдання нашого закладу на 2017 – 2018 н.р.:

- підвищити соціальний імідж 4-Б, 7-А та 8-Б класів через залучення учнів до загальношкільної діяльності засобами сприяння особистості до організованих форм дозвілля.

- підвищити життєву активність пасивних учнів у класах 4-Б, 5-А, 7-А, через стимулювання учнів у навчально-пізнавальній діяльності засобами сприяння особистості до організованих форм дозвілля.

- залучати до свідомої участі учнів в національно-громадянській діяльності навчального закладу шляхом залучення їх до громадсько-корисної діяльності методом демонстрації позитивних якостей особистості.

ІV. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

У цьому навчальному році у школі були такі статті витрат:

Загальна сума залучених батьківських коштів грн
З них витрачено на:
1. ремонт (косметичний) коридорів, сходових клітин, рекреацій, місць загального користування, харчоблоків, в тому числі на придбання будівельних матеріалів 761
2. ремонт навчальних кабінетів, в тому числі на придбання будівельних матеріалів 7825
3 ремонт спортзалів, роздягалень, гардеробів, фарбування споруд на спортмайданчиках, в тому числі на придбання будівельних матеріалів 2500
4. ремонт актового залу (частковий), в тому числі на придбання будівельних матеріалів 3460,12
5. ремонт санвузлів, каналізаційної мережі, приміщень теплопункуту, підвалів, в тому числі на придбання будівельних матеріалів 276,12
6 придбання та встановлення дверей, жалюзей, ролетів, пошиття гардин 7752
7 заміна та профілактика освітлення в навчальних кабінетах, ремонт електропроводки, монтаж освітлення 4060
8 заміна (або частковий ремонт) огорожі, воріт, асфальту на території закладу 878,60
9 різні види господарчих робіт: озелення (клумби, газони), вивіз будівельного, побутового сміття; натирання підлоги; покіс трави 1031,53
10 створення музейних кімнат, оновлення експозицій 417
11 придбання меблів, спортивного обладнання 4210
12 оплата швидкісного інтернету 558,96
13 оформлено передплату на періодичні видання та фахову методичну літературу 2254,63
14 здійснено ремонт техніки, меблів, замків, питних фонтанчиків та аудит комп’ютерної техніки 1250
15 придбання стендів державної символіки та тематичних у кабінети 1921
16 придбання ліків у медичний кабінет 528
17 придбання миючих, дезинфікуючих засобів, господарчих товарів, спецодягу, інвентаря, кухонного посуду 3967,49
18 придбання канцтоварів, обслуговування принтерів, факсів, переплетення книг 1353
19 надано цільову матеріальну допомогу дітям і воїнам із зони АТО 1744,64
20 організовано стимулювання переможців олімпіад, призерів МАН та педагогічних працівників (грамоти, подяки) 250
21 придбано костюми, реквізити для творчих колективів 367
ВСЬОГО 47366,09

Окрім того, за сприяння голови піклувальної ради школи, депутата Київської міської ради VІІІ скликання Міщенка О.Г. кабінет інформатики отримав 1 монітор.

Допомога батьків у реалізації маштабних освітніх проектів, що сприяли створенню іміджу навчального закладу

Напрям Назва проекту Форма проведення
1. Патріотичний «Життя заради миру» Лінійки, виховні години, екскурсії, діяльність шкільного музею
2. Науковий Клуб «Еврика» Олімпіади, участь у роботі секцій МАН «Дослідник», предметні декади, участь в експериментах «Росток», проведення Тижня наук тощо
3. Мистецький «Школа має таланти» Загальношкільні свята, конкурси, відвідування музеїв, театрів, зустрічі з цікавими людьми
4. Соціальний «Не будь байдужим» Допомога дітям-переселенцям, воїнам АТО, співпраця з Комунальною соціальною установою Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю
5. Спортивний «Здорова сім’я – здорова нація» Спортивні змагання, робота спортивних секцій
6. Екологічний «Юні екологи» Робота гуртка «Юні друзі природи», участь у районних екологічних конференціях, природоохоронна діяльність, збір батарейок, пластику, макулатури тощо
7. Інші PR навчального закладу Створення сайту та групи школи у соціальних мережах

V. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2016 – 2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена практично повністю. Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, рівень володіння державною мовою, інші характеристики.

У навчальному закладі працює 49 педагогічних працівників (3 у декретній відпустці, 2 сумісники) З них:

21 педагог – «спеціаліст вищої категорії»;

8 педагогів – «спеціаліст І категорії»;

12 педагогів – «спеціаліст ІІ категорії»;

9 педагогів – «спеціаліст»;

вчителів-методистів – 2;

старших учителів – 13

та 17 технічних працівників.

Колектив у своїй роботі керується Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими на зборах трудового колективу (09.01.2014 року) і доведені до кожного працюючого, про що свідчать їх підписи.

Проаналізовано віковий склад педпрацівників:

до 30 років – 3 осіб;

31 – 40 років – 8 осіб;

41 – 50 років – 10 осіб;

51 – 54 років – 5 осіб;

55 – 60 років – 4 особи;

60 і більше – 2 особи.

Середнє тижневе педагогічне навантаження на одного вчителя складає 18 годин.

Адміністрація складається з директора та 2 заступників з навчально-виховної роботи: Мізик Наталія Петрівна, Бурнос Ірина Вікторівна.

VІ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Усі працівники закладу щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Проходження медичного огляду фіксується в медичних книжках установленого зразка.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом усього періоду їх перебування у школі. Організовано повноцінне та якісне харчування дітей; замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини здійснюється в необхідній кількості з дотриманням умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування.

Харчоблок закладу забезпечений необхідним, щоправда застарілим, обладнанням та інвентарем. Кухня обладнана новими плитами.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу завідуючими.

Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї та навчальному закладі дітей різного віку. Проводячи анкетування серед батьків, виявлено наступне: батьків загалом задовольняє якість харчування дітей у шкільній їдальні, вартість обіду, культура та вчасність обслуговування, санітарний стан приміщення, але в буфеті недостатній асортимент страв та напоїв, що не задовольняє батьків та їх дітей.

В інформаційному куточку для батьків, який знаходиться в шкільній їдальні, в наявності щоденне меню-розклад, графік чергування учнів та вчителів, накази щодо організації харчування. Заклад забезпечений достатньою кількістю якісного посуду, який має маркування та використовується за призначенням.

Питання організації харчування систематично розглядаються на нарадах вчителів, педагогічних радах, батьківських зборах. Всі накази, які стосуються харчування, видаються вчасно. 3аклад обслуговується працівниками ПрАТ «Юність».

Дотримання вимог охорони дитинства, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Діяльність педагогічного колективу з питань дотримання охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається як одна з пріоритетних і здійснювалась відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України (№ 540-VI від 02.10.2012 із змінами, внесеними згідно із законами № 224-VII від 14.05.2013 та № 353-VII від 20.06.2013), Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 № 563, цільової програми «Освіта Києва. 2011 – 2015 роки» (підпрограма «Здоров’я через освіту»), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.05.2013 № 493 «Про заходи щодо поліпшення профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу», рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 протокол № 2/4 – 22 «Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за останні сім років, створення безпечних умов праці і навчання в установах та закладах освіти», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 18.05.2013 № 438 «Про заходи щодо поліпшення профілактики випадків дитячого та дорослого травматизму під час навчального процесу та в побуті» тощо.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі (заступник директора з навчально-виховної роботи Мізик Н.П.), створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи. Відповідно до чинного законодавства у закладі ведуться журнали встановленого зразка, у яких фіксуються проведені інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У закладі створені і діють комісії з питань охорони праці, з перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, з обліку та розслідування нещасних випадків, з обліку мікротравм тощо.

З метою попередження нещасних випадків з працівниками, учнями під час навчально-виховного процесу, травмування, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм проводяться Тижні безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, травень), протипожежної безпеки (жовтень, березень), День цивільного захисту населення (квітень) тощо; видаються відповідні накази, довідки; питання розглядаються на нарадах при директорі, батьківських зборах, засіданнях методичних комісій. На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

Наприкінці навчального року видається підсумковий наказ, у якому підводяться підсумки цієї роботи.

Кожна класна кімната, кабінет, спортивні та актові зали мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені стенди на теми безпечної поведінки.

Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Відповідно до статті 146 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами і доповненнями), статті 58 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1040-ХІІ (із змінами і доповненнями) визначено, що за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

Дане положення розроблено з метою сприяння розвитку національної освіти, утвердження авторитету педагога в суспільстві, спонуканню педагогічних працівників до творчої праці, покращанню кінцевих результатів участі у представницьких учнівських конкурсах через моральне та матеріальне стимулювання творчої, новаторської, високоефективної роботи, що сприяє додатковому поштовху для самовдосконалення і досягнення нових професійних вершин.

Протягом навчального року учні школи отримали близько 300 грамот і нагород за участь та перемоги у шкільних, районних конкурсах.

Вчителі, які підготували переможців районних, міських конкурсів, олімпіад тощо, в кінці навчального року були нагороджені грамоти.

Вчителі, які мають двох або більше неповнолітніх дітей; які самостійно (без чоловіка) виховують дітей, мають посвідчення постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають змогу використати додаткову відпустку, згідно з чинним законодавством.

За підсумками внутрішкільного контролю видаються підсумкові накази, у яких дається об’єктивна оцінка діяльності педагогів, про досвід кращих повідомляється на нарадах при директорі, засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, батьківських зборах тощо.

Адміністрація та педагогічний колектив школи працюють над залученням до навчання дітей шкільного віку, аналізують причин невідвідування занять учнями та запобігають цим негативним явищам. Відбуваються зустрічі учнів з працівниками кримінальної міліції, робота Ради з профілактики правопорушень, індивідуальна робота класних керівників, спільне (з представниками батьківського комітету) відвідування сімей учнів, профорієнтаційна діяльність, співпраця зі службою у справах дітей та дільничним інспектором.

Особливе місце у системі виховної роботи займає морально-правове виховання учнів, робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги. Складено банк даних неповнолітніх, схильних до правопорушень, бродяжництва, неблагополучних сімей. У 2015 – 2016 навчальному році таких дітей було 2 – діти з однієї родини. Жодного учня, який би стояв на обліку в правоохоронних органах.

Проводиться робота з батьками: індивідуальні бесіди з профілактики злочинності, правопорушень, наркоманії; заняття батьківського всеобучу з профілактики правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності батьків за вчинки неповнолітніх дітей тощо. Вирішенню проблем залучення до навчання присвячена діяльність і шкільного психолога: ведення психолого-педагогічних карток; підтримка зв’язку з батьками дітей, які потребують психологічного допомоги; проведення анкетування учнів, які входять до групи соціального ризику, з метою виявлення їхніх інтересів, стосунків з батьками. Залученням до навчання опікується й батьківський комітет, який здійснює зв’язок з батьками дітей, схильних до правопорушень, пропусків уроків, проводяться засідання батьківського комітету, обговорення питань профілактики правопорушень та відвідування уроків, розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами родини.

Стан виховної роботи школи контролюється членами адміністрації, які відвідують позакласні заходи, перевіряють роботу гуртків. Проводяться засідання методичних об’єднань класних керівників, наради при директорі, апаратні наради, видаються накази з питань виховної роботи.

У навчальному закладі діють правила поведінки учнів школи, які розроблені з метою забезпечення гармонійного навчально-виховного процесу. Щороку правила доповнюються, коригуються, обговорюються педагогами, представниками учнівського самоврядування та батьківського комітету, доводяться до відома всіх учнів школи та їх батьків. До цього шкільного документу внесені правила поведінки учнів під час уроків та на перервах, вимоги до зовнішнього вигляду учнів, інструкції для чергових, вимоги ставлення до шкільного майна тощо. На початку навчального року проходить семінар класних керівників, на якому серед інших питань організації виховної роботи, обговорюються Єдині вимоги до учнів та зазначається необхідність контролю їх дотримання.

Організовано чергування по школі учнів 7 – 11 класів. Чергові учні, старші чергові вчителі та адміністратори збирають інформацію та контролюють стан відвідування учнями школи, запізнення на уроки, наявність шкільної форми. Зауваження про запізнення вноситься до щоденника учня. Особливо часто запізнюються учні 9 – 11 класів. З цими учнями проводяться виховні бесіди, питання виноситься на батьківські збори, порушники режиму запрошуються на засідання Ради профілактики правопорушень, робочі лінійки. Аналізуючи причини запізнень, можна зробити висновок, що запізнень стало менше в класах, де класні керівники приділяють значну увагу дисципліні та порядку.

Важливим показником дотримання Правил поведінки учнів школи є зовнішній вигляд. На виконання Указу Президента України від 12.06.1996 № 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 №1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти» учні повинні мати діловий вигляд, не носити джинсового, спортивного та занадто відкритого одягу, великих та яскравих прикрас. Відбуваються огляди зовнішнього вигляду учнів.

Класними керівниками щотижня, членами адміністрації систематично перевіряється ведення щоденників учнями школи, за результатами перевірки видаються відповідні накази.

Одним з напрямків виховної роботи є боротьба зі шкідливими звичками, насамперед з тютюнопалінням. Суттєву частину боротьби з тютюнопалінням складають дисциплінарні методи.

Профілактика дитячого травматизму, формування здорового способу життя

У школі робота з профілактики шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотичних речовин та токсикоманії) базується на популяризації здорового способу життя, максимальному залученні дітей до занять фізкультурою, спортом, мистецтвом, науково-дослідницькою роботою та проводиться паралельно батьками, вчителями, спеціалістами – медиками, юристами, працівниками кримінальної міліції. Школою розроблено та впроваджується в життя план заходів на виконання цільової комплексної програми «Здоров’я дитини – здоров’я нації» проводиться різноманітна навчальна і профілактична робота.

Учителі працюють над вихованням потреби в учнів у регулярних заняттях фізичною культурою, формуванням усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у всебічному гармонійному розвитку особистості, свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я як необхідної умови підготовки до суспільно корисної праці і захисту Батьківщини.

Традиційними є:

· змагання та свята спорту і туризму;

· бесіди, лекції та конференції про спорт, зміцнення здоров’я: «Сонце, повітря і вода – наші кращі друзі», «Твоє здоров’я – багатство Батьківщини»;

· зустрічі з лікарями;

· декади «За здоровий спосіб життя»;

· захист рефератів, творчих, науково-популярних робіт;

· екскурсії в музей медицини, музей-аптеку. Залучають батьків для проведення бесід-тренінгів;

· батьківський всеобуч «Що я можу зробити, щоб допомогти своїй дитині»;

· конкурс антитютюнової реклами серед учнів 6-7 класів;

· рейди «Шкільна перерва»;

· зустрічі з лекторами Всеукраїнського культурно-просвітницького центру «Нове життя», «Відродження»;

· єдиний День здоров’я, присвячений Міжнародному дню боротьби з туберкульозом;

· День здоров’я, присвячений Дню боротьби зі СНІДом;

· єдиний день протипожежної безпеки.

У закладі на постійному контролі перебуває робота з питань профілактики травмувань та стану травматизму дітей під час навчально-виховного процесу і у побуті; зібрані матеріали для організації і проведення виховних годин, вечорів, змагань, вікторин з правил дорожнього руху, пожежної безпеки та інших, оформлені куточки та стенди. Проводиться робота з батьками шляхом батьківського всеобучу з питання безпеки життєдіяльності. Розроблені пам’ятки безпечної поведінки та безпечного руху дітей зі школи додому і вклеєні у щоденники учнів. Питанням безпеки життєдіяльності приділяється увага в ході вивченні різних предметів (фізики, хімії, біології, трудового навчання, фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»). Очевидно, така робота приносить свої результати, адже протягом навчального року було зафіксовано всього 2 випадки травмування в ході навчально-виховного. Проте мали місце мікротравми.

Стан дитячого травматизму в закладі

Клас Усього У ДТП Під час навчально-виховного процесу Зі смертельним наслідком
4-Б 1 - Дудник Ярослав -
5-А 1 - Губар Артем -
11-А 1 - Юрченко Катерина -

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено ряд заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

У наступному навчальному році роботу закладу з безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму необхідно спрямувати на: - систематичне відстеження причини відсутності учнів на заняттях і своєчасне відповідне реагування; - співпрацю класних керівників, інших зацікавлених осіб із батьками з питань безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму; - розробку моделі з безпеки життєдіяльності учнів школи.

VІІ. Залучення педагогічного та батьківської громадськості до управління діяльністю закладом; співпраця з громадськими організаціями

Продовжено роботу щодо розвитку соціального партнерства, залучення педагогічної і батьківської громадськості до керування діяльністю школи, співробітництва з громадськими організаціями. Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогічним колективом школи проведена достатня робота щодо створення умов для розвитку і становлення особистості як суб’єкта діяльності суспільних відносин, для зростання методичної зрілості вчителя, проводилася робота зі створення соціально-орієнтованої системи навчально-виховного процесу, побудованого на діагностичній основі. Робота з батькамипосідає значне місце. У школі працює батьківська рада школи, на жаль, вона малоактивна, і не в повному обсязі забезпечує взаємозв’язок школи з батьками учнів, з установами та організаціями системи заходів з соціального захисту.

Тому у наступному навчальному році хотілося б активізувати діяльність батьків щодо:

- забезпечення правильного санітарного стану школи, оптимальних умов навчання та виховання школярів;

- забезпечення виконання пільг, передбачених чинним законодавством з питань організації харчування учнів;

- організації та контролю за проведенням профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму та правопорушень підлітками, виявлення дітей пільгового контингенту та контроль надання допомоги;

- залучення батьківських та спонсорських коштів на утримання школи, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, контроль за розподіленням цих коштів;

- координації роботи батьківських комітетів у класах. З метою підвищення педагогічної культури, рівня психологічної підготовленості батьків їх залучення до навчально-виховного процесу, поліпшення взаємодії сім’ї та школи здійснюється пропаганда педагогічних знань серед батьків у формі лекторіїв, батьківських зборів. VІІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом.

Робота зі зверненнями громадян у школі проводилася відповідно до Закону України від 02.10.1996 № 393/96 «Про звернення громадян», інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Звернення громадян з питань діяльності навчального закладу об’єктивно і вчасно розглядаються, перевіряються викладені в них факти, приймаються рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечується їх виконання, громадянам повідомляються наслідки розгляду заяв (клопотань). Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не перевищує сорока п’яти днів (відповідно до Закону України «Про звернення громадян»). Упродовж звітного періоду надійшло 8 письмових звернень, 3 з них письмової відповіді не потребували. Інші громадяни отримали відповідь у встановлений законодавством термін. На особистому прийомі у директора було близько 130 осіб. Основними питаннями, які порушувалися під час прийому, були працевлаштування на роботу/звільнення з роботи та оформлення дитини до навчального закладу чи переведення до іншого навчального закладу. Разом з тим були і такі, що вимагали аналізу стосунків між вчителем і учнем/батьками (таких – 4). Усі звернення громадян були оперативно, комплексно розглянуті, вжиті заходи щодо усунення проблем, що виникли. Контроль за трудовою дисципліною є одним з найважливіших питань у діяльності адміністрації навчального закладу. Питання трудової дисципліни регламентуються чинним законодавством, Статутом навчального закладу, Колективним договором між адміністрацією і профспілковим комітетом СЗШ № 42 м. Києва, схваленого на зборах трудового колективу 12.01.2009 року, та Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 42 Дніпровського району м. Києва. Питання дисциплінарної практики відображені у контрольно-аналітичних наказах, заслуховуються на нарадах при директорі, розглядаються на засіданнях методичних комісій класних керівників та вчителів-предметників, на зборах трудового колективу, профспілкового комітету.

Кiлькiсть переглядiв: 1143